پیراهن دکلته مخمل با بند گل و پر مشکی‌

7,500,000 تومان
پیراهن دکلته مخمل با بند گل و پر مشکی‌ پیراهن مجلسی و شب پیراهن مشکی مخمل با کاپ و فنر

پیراهن ریون و تور مش مشکی

8,500,000 تومان
پیراهن ریون و تور مش مشکی پیراهن شب و مجلسی‌ پیراهن کوتاه کاپ دار تور مش با دامن ریون مشکی

پیراهن تافته گره دار فنر U سرخابی ماکسی

14,500,000 تومان
پیراهن تافته گره دار فنر U سرخابی ماکسی پیراهن شب و مجلسی پیراهن ماکسی تاپ لکس فنر کرو با دامن

پیراهن گل برجسته رنگی

8,500,000 تومان
پیراهن گل برجسته رنگی پیراهن مجلسی و شب‌ پیراهن تور با آستر کرپ گل برجسته گلدوزی با کاپ

پیراهن پولک درشت و پر سرخابی رومی

16,500,000 تومان
پیراهن پولک درشت و پر سرخابی رومی پیراهن مجلسی و شب پیراهن‌کوتاه کاپ دار پولک درشت سرخابی ، آستین کلوش

پیراهن کرپ با گل تافته قرمز

10,000,000 تومان
پیراهن کرپ با گل تافته قرمز پیراهن شب و مجلسی پیراهن کوتاه کرپ کاپ دار قرمز با گل دست ساز

پیراهن میدی مخمل ونوس و تافته

14,500,000 تومان
پیراهن میدی مخمل ونوس و تافته پیراهن مجلسی و شب پیراهن میدی مخمل آف شولدر و آستین بلند

تاپ پاپیونی مغز پسته ای و شلوار دنباله دار تافته سبز آبی

12,500,000 تومان
تاپ پاپیونی مغز پسته ای و شلوار دنباله دار تافته سبز آبی تاپ شلوار پیراهن مجلسی و شب تاپ پاپیونی

پیراهن ماکسی تور مشکی طبقه ای ماهی چاک دار

14,500,000 تومان
پیراهن ماکسی تور مشکی طبقه ای ماهی چاک دار پیراهن مجلسی و شب پیراهن تور مشکی ماکسی دامن مدل ماهی

پیراهن نرو دوزی با دامن چین دار ساتن آمریکایی مشکی

8,500,000 تومان
پیراهن نرو دوزی با دامن چین دار ساتن آمریکایی مشکی پیراهن مجلسی و شب پیراهن کوتاه نرو دوزی کاپ دار